Affärsmodell: Delnings­plattformar

Återbruksbasar och hållbarhetshub i hjärtat av Malmö

Återbruket Mobilias idé är att agera handels- och mötesplats i Malmö där olika aktörer och personer åstadkommer mer med det vi redan har. En grön hub för kreativitet, kunskapsutbyte samt folkbildning och basar för en hållbar cirkulär konsumtion.

Problem

I Sverige konsumerar vi som om vi hade drygt fyra jordklot. Nya företeelser som Black Friday, Black Weekend och Cyber Monday stimulerar köphetsen och överkonsumtionen. De flesta av våra konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser och andra miljöförstörande ämnen sker utomlands, eftersom vi importerar så mycket av det vi köper.

Lösning: Återbruksbasar och hållbarhetshub i hjärtat av Malmö

Tomma ytor i en traditionell butiksgalleria har förvandlats till en kreativ handels- och mötesplats där personer och företag ges möjlighet att åstadkomma mer med det som redan är producerat. I återbruksbasaren kan företag med en cirkulär affärsidé och erbjudande till konsumentmarknaden hyra in sig. De delar på plats, ansvar, kunder och kontakter.

I hållbarhetshubben arbetas det med hållbar produktdesign där både produktion och försäljning sker under samma tak.
Dessutom arrangeras olika slags kunskapshöjande arrangemang som vänder sig till olika målgrupper.

Affärsmodell: Delnings­plattformar

Möjliggöra delande och gemensamt nyttjande genom t.ex. en app eller koncept.

Intäktsmodell och fördelar för Återbruket Mobilia

Kostnader och drift av lokalen finansieras genom en kollektiv modell, där varje enskild aktör, organisation eller företag bidrar med sin del av den totala kostnaden. Fastighetsägaren bidrar genom subventionerade lokal- och fastighetskostnader. Under uppstartsperioden är verksamheten beroende av extern finansiering.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Alla som hyr butiksplats får tillgång till insamlat och donerat material som de ställer i ordning och gör säljbart. Materialet kommer bland annat via samarbeten med olika återvinnings-, avfalls- och fastighetsbolag.
De får också tillgång till verkstaden på källarplan. De delar även på kassasystemet vilket sparar in på behovet av butiksbemanning, vilket frigör tid som kan läggas på att producera, reparera eller up-cycla varor.

Konsumenter kan på ett och samma ställe konsumera, uppleva och mötas hållbart och cirkulärt.

Återbruket Mobilia i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Lokaluthyrning och försäljning av återbrukade produkter.
Juridiskt namn:
Återbruket Hållbarhetshub Sverige AB
Grundades år:
2020
Lanserade cirkulär lösning:
2020
Antal anställda:
1
Svenskt säte:
Malmö
Typ:
Startup
Målgrupp:
B2B, B2C

Fler aktörer inom Delnings­plattformar