Air By Solar

Air By Solar logga ny
Affärsmodell: Förnybarhet

Expertis och installation för grön energi av solen

Air By Solar är specialister inom solceller. Med rötter i Småland hjälper de kunderna med installation och konsultation så de kan producera och använda egen energi från solen så kostnads- och energieffektivt som möjligt.

Problem

Användningen av fossila bränslen som kol, bensin, diesel och naturgas är den största källan till utsläpp av växthusgaser vilket bidrar till klimatförändring.

Lösning: Expertis och installation för grön energi av solen

Solceller är ett av världens mest miljövänliga alternativ för att skapa energi av solens strålar som hela tiden förnyas. Solpaneler har väldigt flexibla installationsmöjligheter; på bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader. Det kan även byggas solkraftsanläggningar och solparker. Air By Solar ser till att det blir möjligt.

Affärsmodell: Förnybarhet

Vid produktion används förnybara, återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara material och resurser. Det är också att producera förnybar energi.

Intäktsmodell och fördelar för Air By Solar

Air By solar säljer ett helhetspaket till kunden som består av solcellsanläggningen samt kompetens där de ser till att kunden får så bra avkastning som möjligt på investeringen. I priset ingår 10 års garanti med övervakning.
Den långa relationen med kunderna gör att Air By Solar över tid bygger upp en unik erfarenhetsbank utifrån datainsamling från kundernas anläggningar.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Kunden är med och bidrar till en omställning till förnybar energi. Det sänker elkostnaderna och överskottsel kan vara möjligt att antingen lagra eller sälja till elbolag, som ser till att grön energi skickas vidare till andra elhandelskunder.

Air By Solar i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Solcellsinstallationer inklusive projektering och rådgivning.
Juridiskt namn:
Air By Solar AB
Grundades år:
2008
Lanserade cirkulär lösning:
2008
Antal anställda:
10
Svenskt säte:
Huskvarna
Övriga orter:
Göteborg, Norrköping, Stockholm, Vetlanda, Växjö
Typ:
Småbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida: